אישור אלבום דיגיטלי

VSA VSA

אישור אלבום / בקשת שינויים:

* סמן אחד:

קראו לפני אישור ההדפסה!

לצערינו, יהיה עליך לשלם את העלות של הדפסה נוספת של האלבום/ים במקרה של טעות שהתעלמת ממנה לפני אישור ההדפסה.

לפני אישור אלבום להדפסה, באחריותך לבצע בדיקה אחרונה בדברים הבאים: כתיב, תאריכים, יישור, צבעים, קווים, דפים כפולים, תמונות כפולות, תמונות שגויות ו\או דברים אחרים שאולי אינם נראים לעין בקלות.

אם שלחת תמונות באיכות נמוכה, באחריותך לדאוג לבעיות איכות בתמונות אלה, כגון תמונה מפוקסלת.

בקשות לשינויים:

ישנן מספר דרכים לבקש שינויים ויש להקפיד על כללים בעת הגשת בקשות. הדרך הפשוטה ביותר היא להקליט וידאו. השתמשו במדריך הקצר להגשת בקשות שינויים באלבום.