מחירון

עיצוב אלבומים (איני עוסק בדפוס)

לקוח קבוע או עיצוב של יותר מאלבום אחד: 15 ש”ח לדף.
לקוח מזדמן: 21 ש”ח לדף.

(“דף” זה שני צדדים של אלבום פתוח = שני עמודים/כפולה)